free hit counter
บี เอ๊กซ์เพรส | logisticafe.com

Press ESC to close

มารู้จัก bee express (บี เอ๊กซ์เพรส) รับส่งพัสดุ ส่งเช้า-รับของบ่าย

Bee Express เป็นบริษัท บี เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2018 ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์และการจัดจำหน่ายที่ครบวงจร สำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป มีธุรกิจหลักคือ การจัดส่งพัสดุด่วน ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ คลังสินค้า จุดเด่นบร…