free hit counter
นิ่มเอ็กซ์เพรส | Logisticafe.com

Press ESC to close

มารู้จัก นิ่มเอ็กซ์เพรส (nimexpress) มีบริการอะไรบ้าง ?

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้นำการให้บริการด้านการกระจายสินค้าด่วนทั่วประเทศ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการบริการ ด้วยระบบโปรแกรมและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตั้งแต่การคัดแยกสินค้าด้วย Barcode เพื่อแยกปลายทาง อีกทั้งระบบยังออนไ…