การพัฒนามาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฎิบัติการขนส่งทางถนน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดศูนย์ทดสอบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพฯ  “นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน&#...