ไปรษณีย์ไทยจับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปิดบริการฝากเงินสดเข้าบัญชี บริการ Bank@post

บริการ Bank@post ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านไปรษณีย์ ไปรษณีย์ไทย (thailandpost) จับมือธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ให้บริการรับฝากเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ไป…