[บทความ] ยกระดับการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยกระดับการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคุณชอว์น เฉิน รองประธานบริษัท ซี.เอช. โรบินสัน ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การค้าโลก…