ค่าขนส่งสินค้า (Transportation Cost) คืออะไร ?

ค่าขนส่งสินค้า (transportation cost) หมายถึง ค่าขนส่งที่จ่ายเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าจากคลังสินค้าของผู้ขาย ไปยังคลังสินค้าของผู้ซื้อ ในการขายสินค้าจะต้อ…