คำศัพท์ประเภทสินค้า และคำศัพท์ที่ระบุในเอกสารที่ควรรู้

คำศัพท์ประเภทสินค้า และคำศัพท์ที่ระบุในเอกสารที่ควรรู้ คำศัพท์ประเภทสินค้า Live Animals-ANI สัตว์มีชีวิต Perishables-PER ของเน่าเปื่อยได้ Valuable Car…

ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า (import) และการส่งออก (export) {#1}

ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า (import) และการส่งออก (export) {#1} ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ คำศัพท์ประเภทสินค้า Live Animals-ANI สัตว์มีชีวิต Perishables-P…