ตัวอย่างการคำนวณหาพื้นที่คลังสินค้า (Warehouse) แบบง่ายๆ

ตัวอย่างการคำนวณหาพื้นที่คลังสินค้า (Warehouse) แบบง่ายๆ ตัวอย่าง สินค้าวางกองเฉลี่ยได้ 5.00 เมตร คล...