คาเธ่ย์ แปซิฟิค สานต่อโครงการ “บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น” ร่วมปลูกป่าชายเลน 6,000 ต้นในไทย ผลักดันเป้าหมายด้านความยั่งยืน

คาเธ่ย์ แปซิฟิค สานต่อโครงการ “บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น” ร่วมปลูกป่าชายเลน 6,000 ต้นในไทย ผลักดันเป้าหมายด้านความยั่งยืน สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เดิน…