คลังสินค้ามีกี่ประเภท แต่ประเภทคลังสินค้า (type of warehouse) อะไรบ้าง ?

คลังสินค้ามีกี่ประเภท แต่ประเภทคลังสินค้า (type of warehouse) อะไรบ้าง ? ประเภทของคลังสินค้า (type  of warehouse) สามารถจำแนกตามลักษณะของจุด…