free hit counter
ข่าวโลจิสติกส์ | logisticafe.com

Press ESC to close

โครงการจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย

โครงการจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์สำหรับภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ มุ่งเน้นไปที่การจัดหมวดหมู่ / แบ่งประเภทของผู้ให้…

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิงภาคการขนส่ง (LTM)

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิงภาคการขนส่ง (LTM) โครงการดีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ระยะทางไกลไปต่างจังหวัดได้ ทางสถาบันพลังงานจะทำการส่งที่ปรึกษามาดูแลโครงการนี้ให้ หา…

[สัมมนาฟรี] หัวข้อ “Trend on Logistics and supply chain management”

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ Software Park ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ “Trend on Logistics and supply chain management” สัมมนาให้ความรู้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!  ในงาน TILOG – LOGISTIX 2016 ใน วันพุธที่ 21 กันยายน 255…

งานประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 6 สาขา (โลจิสติกส์)

ถึงเวลาก้าวสู่วิชาชีพโลจิสติกส์  คน คือ อาวุธที่สำคัญที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจอยู่รอดและแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสู่ยุค New Economy ที่ทุกองค์กรต้องปรับตัว  ถึงเวลาที่ทุกองค์กรต้องปรับตัวถึงขั้นการปฏิรูปแรง…

[กิจกรรม] การพัฒนามาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฎิบัติการขนส่งทางถนน

การพัฒนามาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฎิบัติการขนส่งทางถนน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดศูนย์ทดสอบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพฯ  “นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน” ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติกรขน…