เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) ยกระดับความท้าทายด้านการดูแลสุขภาพ

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายด้านการดูแลสุขภาพในเอเชีย: เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงสร้างแนวทางการนำเสนอบริ…

คำศัพท์ในการขนส่งสินค้า (Transportation logistics vocabulary)

คำศัพท์ในการขนส่งสินค้า (transportation logistics vocabulary) AGENT IATA CODE รหัสตัวแทน IATA AIR WAYBILL ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ AIRPORT OF DEPARTURE …

การขนส่ง (Transportation) คืออะไร ?

การขนส่ง (transportation) หมายถึง การเคลื่อนย้ายคน (People) สินคัา(Goods) หรือบริการ (services) จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง และการขนส่งผลิตผลใ…