เปรียบเทียบการขนส่งทางอากาศ (Air transport) กับการขนส่งสินค้าทางเรือ (Transport)

เปรียบเทียบการขนส่งทางอากาศ กับการขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ (Air transport)ได้เปรียบ – ในด้านความเร็ว – ความถี่ของหมายกำหนดการบิน &#82…