ทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS คืออะไร ?

ทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ecrs คืออะไร ? สรุปทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ecrs คือ หลักการที่ประกอบด้วย การกำจัด (eliminate) การร…