Tagged: กรมศุลกากร


กรมศุลกากร เปิดช่องทางติดตามข่าวสารผ่าน LINE Official Account

กรมศุลกากร (The Customs Department) เปิดช่องทางติดตามข่าวสารผ่าน LINE Official Account : @thaicustoms ที่ให้ความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับศุลกากร และข้อมูลอื่น ๆ เว็บไซต์ : https://www.customs.go.th Faceboo...

#ภาพข่าว กรมศุลกากรเยี่ยมชมท่าเรือประจวบ

#ภาพข่าว กรมศุลกากรเยี่ยมชมท่าเรือประจวบ นายถาวร  คณานับ (ที่ 5 จากซ้าย)  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ให้การต้อนรับนายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร (ที่ 6 จากซ้าย) พร้อมคณะ ใ...

ข่าวประสัมพันธ์ : หลักสูตรอบรม “ตัวแทนออกของ” โดยการรับรองจากสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร

ข่าวประสัมพันธ์ : หลักสูตรอบรม “ตัวแทนออกของ” โดยการรับรองจากสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร

หลักสูตรอบรม “ตัวแทนออกของ” โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสมาคมตัวแทนออกของรับการอนุญาตไทย หลักสูตรได้รับการรับรองจากสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากร : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว {ปิดรับสมัครแล้ว}

ประกาศกรมศุลกากร : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว {ปิดรับสมัครแล้ว}

กรมศุลกากรเปิดรับสมัครสอบคัดเล​ือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั​่วคราว ใน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประเมินอากร ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งศุลการักษ์ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัค...