free hit counter
logistiCafe.com ความรู้พื้นฐานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | Page 59 of 78

Press ESC to close

425 2

L/C หรือ Letter of Credit คืออะไร ? เป็นการชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารวิธีหนึ่ง

Letter of Credit หรือที่นิยมเรียกกันย่อๆ ว่า L/C เป็นการชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะเป็นวิธีเดียวที่มีหลักประกันพอที่จะเชื่อได้ว่า ผู้ขายสินค้าจะได้รับเงินค่าสินค้าเมื่อได้ส่งมอบสินค้าลงเรือ และผู้ซื้อ…

150 1

การพยากรณ์สินค้า หรือคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting) คืออะไร ?

การพยากรณ์สินค้า คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting) หมายถึง เป็นการคาดการณ์ความต้องการในตัวสินค้าหรือการบริการลูกค้าในอนาคต ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการที่จะสร้างผลกำไรหรือทำให้บริษัทขาดทุนในการดำเนินการ ตลอดจนการคาดการณ์…

76 0

ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า (import) และการส่งออก (export) {#1}

ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า (import) และการส่งออก (export) {#1} ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ คำศัพท์ประเภทสินค้า Live Animals-ANI สัตว์มีชีวิต Perishables-PER ของเน่าเปื่อยได้ Valuable Cargo-VAL ของมีค่า Human Remains-HUM ศพมนุษย์ Dangerous Goods&nbsp…

137 0

ความแตกต่าง CRM (Customer Relationship Management) กับ CEM (Customer Experiential Management) คืออะไร ?

Customer Relationship Management (CRM) หมายถึง การสายสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างแท้จริงโดยการสร้าง คุณค่า แก่ลูกค้าที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง ประเภทของ CRM Operational CRM เปรียบเหมือนแขนขา คือ เอาข้อมูลของลูกค้ามาวางแผนเพื่อประกอบการทำงานของหลาย ๆ…

128 0

ประเภทคลังสินค้า (warehouse) คืออะไร ?

ประเภทของคลังสินค้า ในประเทศไทยมี 3 ประเภท คลังสินค้าสาธารณะ (Public warehouse) เช่น องค์การคลังสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน เปิดให้บริการเช่า โดยทำสัญญาเช่า มีหลายชนิด เช่น 1.1 คลังสินค้าสำหรับสินค้าทั่วไป (General merchandise warehouse) 1.2 คลังสินค้าพ…

277 1

การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) คืออะไร ?

สินค้าคงคลัง (Inventory) หมายถึง วัสดุหรือสินค้าต่างๆที่เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน อาจเป็นการดำเนินงานผลิต ดำเนินการขาย หรือดำเนินงานอื่นๆ ส่วน การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) การเก็บทรัพยากรไว้ใช้ในปัจจุบัน หรือในอนาคต เ…