คำศัพท์การจัดซื้อ (purchase) และซัพพลายเออร์ (supply) มีอะไรบ้าง ?

คำศัพท์การจัดซื้อ (purchase) และซัพพลายเออร์ (supply) มีอะไรบ้าง ? RFQ คือ Request for Quote หรือ Request for Quotation คือ การที่ผู้ซื้อระบุสินค…

Full Truck Load (FTL) คืออะไร ?

Full Truck Load (FTL) หมายถึง การส่งสินค้าจากโรงงานเต็มคันรถ ตรงไปให้ลูกค้าแต่ละราย โดยสินค้าจะไม่ผ่านคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าและไม่มีการเ…

ความแตกต่างระหว่าง Inbound และ Outbound คืออะไร ?

Inbound Logistics ถ้าจะอธิบายง่ายๆ ก็น่าจะครอบคุม ถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ Inbound และ โลจิสติกส์ Outbound แล้วโลจิสติกส์ Inbound คืออะไร ตามชื่อ …

ตัวอย่างการคำนวณการคิดค่า Freight (ค่าระวาง)

การคำนวณค่าระวาง (Freight) ทางการบรรทุกเป็นไปได้ 2 ลักษณะ คิดจากน้ำหนักรวมที่ชั่งได้ (Gross Weight) คิดจากน้ำหนักปริมาตร (Volume Weight) สูตรการค…

FREIGHT FORWARDER (ตัวแทนของผู้ส่งสินค้า) คืออะไร ?

Freight Forwarder คือ จะดำเนินการนำสินค้าจากผู้ขนส่งสินค้าสาธารณะ (Common Carrier) ไปส่งมอบให้กับผู้รับสินค้าหรือผู้รับตราส่ง (Consignee) เมื่อสินค้าม…