Transportation Management System (TMS) คืออะไร ?

ระบบจัดการการขนส่ง Transportation Management System (TMS) หมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในการบริหารธุรกิ...

สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน..เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท {ปิดรับสมัครแล้ว}

“สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน” มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...

จิบกาแฟยามบ่าย ตอน: “องค์ความรู้ทางด้านการจัดการโซ่อุปทานแบบลีน” {ปิดรับสมัครแล้ว}

ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ.ห้องปัทมา อาคาร 1 โดยทางสถาบันวิทยาการโซ่อุปทา...

อบรมหลักสูตรสร้างที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน {หมดเขตแล้ว}

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเ...

ประวัติความเป็นมาของโลจิสติกส์ (History logistics) คืออะไร ?

ประวัติความเป็นมาของโลจิสติกส์ (History logistics) โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (อังกฤษ: logistics)&nb...

Lead Time คืออะไร ?

Lead Time หมายถึง ระยะเวลานับตั้งแต่ออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบ จนกระทั่งได้รับวัตถุดิบจากผู้ขาย โดยใช้หลั...