ระบบติดตามการขนส่ง (Fleet Management System) คืออะไร ?

ระบบติดตามการขนส่ง (Fleet Management System) คือ ระบบติดตามการขนส่งด้วย RFID สามารถประยุกต์ใช้ง...

Maintenance Repair Operation (mro) คืออะไร ?

MRO ย่อมาจากคำเต็ม Maintenance Repair Operation หมายถึง อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลต่าง ๆ ...

ลักษณะสินค้าที่เป็น Dead Stock (เดสสต็อก) คืออะไร ?

Dead Stock (เดสสต็อก) หมายถึง สินค้าคงคลังที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (สินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลา...

สินค้าคงคลัง (Inventory) คืออะไร ?

สินค้าคงคลัง (Inventory) หมายถึง วัสดุหรือสินค้าต่างๆที่เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน อาจเป็...

4R มีต่อการขนส่ง just-in-time (jit) คืออะไร ?

4R มีต่อการขนส่ง just-in-time (jit) หมายถึง การจัดส่งให้ทันเวลาพอดีหากมองในแง่มุมของการขนส่ง จะต้องเ...

โครงการ : Green Logistics Contest 2011 {ปิดรับสมัครแล้ว}

Green Logistics Contest ตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมา สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสภาผู้ส่งออก (สร...