สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน..เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท {ปิดรับสมัครแล้ว}

“สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน” มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Ph D. (Logistics and Supply Chain Management)

จิบกาแฟยามบ่าย ตอน: “องค์ความรู้ทางด้านการจัดการโซ่อุปทานแบบลีน” {ปิดรับสมัครแล้ว}

ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ.ห้องปัทมา อาคาร 1 โดยทางสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดโปรแกรม “นกขมินจิบกาแฟยามบ่าย ” ประจำเดือนมีนาคม 2554 ให้แก่นักอุตสาหกรรมและอาจารย์เจ้าหน้าที่รวมทั้งนักศึกษาทุกระดับ เข้าฟังองค์ความรู้จาก ดร.วิทยา สุหฤทดำรง ที...

อบรมหลักสูตรสร้างที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน {หมดเขตแล้ว}

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรสร้างที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อบรมฟรี สมัครด่วน ! ภายใน 14 ก.พ. 54 รับจำนวน 35 คน เท่านั้น ***โดยเบื้องต้นขอให้แจ้งความประสงค์การขอสมัครมาที่ คุณมลธิรา ทางโทรศัพท์ 0-27...

ประวัติความเป็นมาของโลจิสติกส์ (History logistics) คืออะไร ?

ประวัติความเป็นมาของโลจิสติกส์ (History logistics) โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (อังกฤษ: logistics) หมายถึง เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้าข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูลการขนส่งการบริหารวัสดุคงคลังการจัดการวัต...

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Thailand International Logistics Fair 2010 (TILOG 2010)

Thailand International Logistics Fair 2010 (TILOG 2010) ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2553 (10:00 – 18:00 น.) ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกของการร่วมมือในการยกระดับการจัดงานโลจิสติกส์ไทยสู่อาเซียนโดยไทยรับเป...

Lead Time คืออะไร ?

Lead Time หมายถึง ระยะเวลานับตั้งแต่ออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบ จนกระทั่งได้รับวัตถุดิบจากผู้ขาย โดยใช้หลักการบริหารแบบทันเวลา ต้องลด Lead Time ให้เหลือน้อยที่สุด และวัตถุดิบต้องมาถึงทันเวลาที่จะผลิตพอดี กำหนดจุดสั่งซื้อ (Recorder Point) จุดสั่งซื้อ – กรณีไม่มี Lead time และ Safety Stock Lead time&nb...

Door-to-Door คืออะไร ?

การส่งแบบ Door-to-Door หมายถึง การบริการรับ-ส่งพัสดุรวดเร็วถึงสถานที่ของผู้รับภายใน 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง กรณีส่งเร่งด่วน และภายใน 36 ชั่วโมง กรณีไม่ใช่พัสดุด่วนนับจากเวลาที่ผู้ส่งนำสินค้ามาส่ง รับประกันคืนเงินบริการให้ 50% หากพัสดุส่งถึงมือผู้รับเกินเวลาที่กำหนด ( สามารถให้บริการนำส่งพัสดุนอกเ...

ระบบบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System (WMS) ช่วยแก้ปัญหาในคงคลังได้อย่างไร ?

ระบบบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System (WMS) ช่วยแก้ปัญหาการหาได้อย่างไร ? 1. กระบวนการรับสินค้า (Receiving) : ระบบ WMS สามารถ Reserveพื้นที่ หรือจองพื้นที่ให้ล่วงหน้าเพื่อช่วยในการวางแผนการใช้พื้นที่ในคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะคลังสินค้าบางที่ไม่มีระบบที่ดี เมื่อรับสินค้าเข้าคลั...