MRP (Material Requirement Planning) คืออะไร ?

MRP – (Material Requirement Planning) หมายถึง การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการควบคุมวัสดุและการวางแผนการผลิต ระบบวางแผนความต้องการวัสดุจะพิจารณาความต้องการวัสดุจนถึงระดับผลิตภัณฑ์ โดยคำนวณความต้องการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อจัดการสั่งผลิตหรือสั่งซื้อส่วนประกอบนั้นๆ นอกจากน...

The 6th Thailand International Logistics Fair 2009 ณ บางนา

Thailand International Logistics Fair 2009 งานแสดงสินค้าด้านโลจิสติกส์ที่ครบครัน และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด ASEAN Logistics Networks งาน Thailand International Logistics Fair 2009 (ครั้งที่ 6) เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ได้พบปะเจรจากับลูค้า และอัพเดทเทค...

รูปแบบ INCOTERMS 2009

เงื่อนไขของการค้า และโครงสร้างของ INCOTERMS 2009 Thai version : INCOTERMS 2009  EXW FCA DDU DDP บริการ Ex Warehouse ผู้ให้บริการฟรี ค้างค่าชำระจัดส่ง ชำระเงินค่าจัดส่ง การจัดเก็บคลังสินค้า ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขาย แรงงานคลังสินค้า ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขาย บรรจุส่งออก ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขา...

First-in First-out Rack คืออะไร ?

First-in First-out Rack หมายถึง ชั้นวางสินค้าในรูปแบบลักษณะต่างๆ มีลักษณะราบแนวเอียงลงมา จะเห็นกันบ่อยๆ ที่ชั้นวางสินค้าในร้านสะดวกซื้อ เพื่อช่วยในให้สินค้าไหลออกมาตามแนวแรงโน้นถ่วงในรูปแบบ การเข้าก่อนออกก่อน (FIFO – first in first out) สินค้าประเภทไหนที่นำเข้ามาก่อน ก็นำออกจำหน่ายออกก่อน เพื่อป้องก...

ความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ (7+1 wastes) คืออะไร ?

ความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ (7+1 wastes) คือ แนวความคิดของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ระบุถึงสาเหตุของความสูญเสีย 8 ชนิด ไว้ ดังนี้ ความสูญเปล่าที่ 1 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) การผลิตมากเกินไป ทำให้มีการใช้วัตถุดิบและแรงงานเกินความจำเป็น เป็นการเพิ่มต้นทุนกา...

Fifth Party Logistics (5PL) คืออะไร ?

Fifth Party Logistics หรือ 5PL หมายถึง ธุรกิจที่ถูกพัฒนาเพื่อการให้บริการ E-Business Market ซึ่งเป็นผู้จัดหา 3PL และ 4PL เหล่านี้จะทำการบริหารผู้มีส่วนร่วมในโซ่อุปทาน ผ่านระบบ E-Commerce โดยเป็นกุญแจเพื่อความสำเร็จในด้านระบบสารสนเทศ 5PL สร้างในความสำเร็จของ 4PL ในการออกแบบและการดำเนินสร้างสรรค์ความย...

Cross Dock (ท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า) คืออะไร ? คลังสินค้าใช้สำหรับในการรับสินค้าและส่งสินค้าในเวลาเดียวกัน

Cross Dock (ท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า) หมายถึง คลังสินค้าใช้สำหรับในการรับสินค้าและส่งสินค้าในเวลาเดียวกัน หรือเป็นคลังสินค้าซึ่งมีการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการขนถ่ายจากพาหนะหนึ่งไปสู่อีกพาหนะหนึ่ง หน้าที่สำคัญๆ ต่อการดำเนินการของ Cross Dock คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Cross Dock Terminal / Truck Transfer ทำห...

5 force model (five force model) หรือ Porter’s Five Competition Forces Model คืออะไร ?

Porter’s Five Competition Forces Model หรือ 5 force model (five force model) หมายถึง ที่พัฒนาขึ้นมาโดยพอร์ตเตอร์ (Porter) เพื่อนำมาใช้ในประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งพอร์ตเตอร์เห็นว่ามีปัจจัยที่สำคัญที่จะต้องนำมาวิเคราะห์ 5 ปัจจัย เพื่อลดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้ตนเองโดยทั่วๆ ไป Buyer Power อำนาจของผ...

ความแตกต่าง Third Party Logistics (3PL) ระหว่าง Fourth-Party Logistics (4PL)

3PL อ่านว่า Third Party Logistics หมายถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ ให้บริการทางโลจิสติกส์รูปแบบต่าง ๆ แก่ลูกค้า เป็นต้นว่าทำหน้าที่จัดส่งชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์มาให้โรงงาน จัดส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว จากโรงงานไปให้ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย โดยทั่วไปแล้ว 3PL จะให้ บริการหลายอย่างเช่น การขนส่ง คลังสินค้า เพื...

การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) คืออะไร ?

การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์ (ความผันแปร) ตามลำดับเวลา แบ่งออกเป็น T – ค่าแนวโน้ม , S – ค่าการผันแปรตามฤดูกาล , C – ค่าการผันแปรตามวัฎจักร , I – การผันแปรเนื่องจากเหตุการณ์ไม่ปกติ ค่าแนวโน้ม (Long Term Trend  : T)  ค่าแนวโน...