fbpx

e-Fulfillment (อี-ฟูลฟิลล์เม้นท์) หรือคลังสินค้าออนไลน์ คืออะไร ?

e-Fulfillment (อี-ฟูลฟิลล์เม้นท์) หรือ คลังสินค้าออนไลน์ หมายถึง ผู้ให้บริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง ที่ครอบคลุมบริการหลายอย่าง ซึ่งจะเหมาะกับธุรกิจที่ค้าขายออนไลน์ปัจจุบัน และบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ ปัญหาหลัก ๆ ที่เกิดขึ้นให้สินค้าภายในคลังสินค้าไม่แม่นยำ หา...

พลาสติกรองรับสินค้า (Plastic Pallet) คืออะไร ?

พลาสติกรองรับสินค้า (Plastic Pallet) เป็นอุปกรณ์ขนถ่ายที่สำคัญ ใช้สำหรับรองรับ จัดเก็บ ขนถ่าย และเคลื่อนย้ายสินค้า ปัญหาในปัจจุบันประเทศไทย คือ ผู้ปกระกอบการมักละเลย และไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานของแท่นสินค้า หรือพลาสติกรองรับสินค้า นอกจากนี้ยังขาดการบริหารจัดการอย่างประสิทธิภาพ ทำให้มีแท่นรองร...

[คำถาม] การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ มีอะไรบ้าง ?

สินค้าคงคลัง (Inventory) คือ สินค้าที่ผลิต หรือสั่งซื้อเพื่อนำมาจัดจำหน่าย การจัดการสินค้าคงคลังเป็นสิ่งสำคัญต่อการให้บริการลูกค้าเพื่อให้สินค้ามีอยู่ตลอดเวลาเมื่อลูกค้าต้องการจะซื้อ การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ มีอะไรบ้าง ? 1. การกำจัดสินค้า dead stock (สินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลามากก...

[สัมมนาฟรี!] Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ทิศทางและนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กองโลจิสติกส์ ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมกิจกรรม “Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018” พบกับทิศทางและนวัตกรรมใหม่ๆในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ในหัวข้อสัมมนาที่หลากหลาย บูธนวัตกรรม ร้านจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมที่น่าสนใจ จัดขึ้นในวันที่ 23–24 สิงหาคม 2561 ตั้งแต...

[กิจกรรมค่าย] โลจิสติกส์ศรีปทุม เปิดรับสมัครเข้าร่วมแคมป์โลจิสติกส์พันธ์ุใหม่ “New Gen Logistics Camp 2018 ” ฟรี!

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโลจิสติกส์พันธ์ุใหม่ “New Gen Logistics Camp 2018 “ กิจกรรมแคมป์ที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักกับโลกใบใหม่ในอุตสาหกรรมที่เป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในยุค 4.0 นี้ กับ “โลจิสติกส์และซัพพลายเชน” จัดขึ้นในวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2561...

#เรียนจบโลจิสติกส์ ทำงานอะไรบ้าง ? เป็นคำถามยอดฮิต!

#เรียนจบโลจิสติกส์ ทำงานอะไรบ้าง ? เป็นคำถามยอดฮิต! คนที่จบทางด้านโลจิสติกส์จะมีงานที่เกี่ยวข้อง 4 งานใหญ่ . 1. การขนส่ง เพื่อให้สินค้าไปถึงมือลูกค้าอย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 54% 2. คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า มีหน้าที่รวบรวมสินค้าจากหลาย ๆ ที่แล้วกระจายไปตามสาขาต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 24 % 3. งานบ...

DHL eCommerce ประเทศไทย เปิดตัว DHL Parcel Metro บริการรับ-ส่งพัสดุด่วนภายในวันเดียว (Same – day delivery)

ผู้ประกอบการออนไลน์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลสามารถจัดส่งพัสดุที่มีน้ำหนักสูงสุดถึง 20 กิโลกรัม และขยายเวลาการรับพัสดุจากสถานประกอบการถึงเที่ยงวัน ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้แบบเรียลไทม์ ปรับเปลี่ยนเวลาการจัดส่งและให้คะแนนบริการจัดส่งพัสดุผ่านระบบที่ทันสมัยของ DHL DHL eCommerce ...

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมสอนเบียร์เกม (Beer Game) ฟรี! รับจำนวนจำกัด

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการบริการสู่ชุมชนและผู้ประกอบการ“เบียร์เกม (Beer Game)” กิจกรรม “เบียร์เกม (Beer Game)” เป็นการให้ความรู้ทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ที่ไม่ต้องเรียนในห้องเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกัน ผ่านเกมกลยุทธ์การบริหารโซ่อุปทาน “เบียร์เกม (Beer Game)” เพื่อสร้า...

Lean Thinking คืออะไร ? แนวคิดคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ โดยการขจัดความสูญเปล่า

Lean Thinking จะเน้นไปที่การสร้างคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ โดยการขจัดความสูญเปล่า (Wastes) ทั้ง 8 ประการ ออกไป เป็นแนวความคิดของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ระบุถึงสาเหตุของความสูญเสีย 8 ชนิด ไว้ ดังนี้ ความสูญเปล่าที่ 1 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) การผลิตมากเกิ...

มารู้จัก Lean Canvas คืออะไร ?

Lean Canvas หมายถึง เครื่องมือสำหรับเขียนแผนธุรกิจฉบับย่อและกระชับ คิดค้นโดย Ash Maurya โดยหัวใจหลักเน้นที่การค้นหาปัญหา (Pain point) ของลูกค้า และความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและนำไปทดลองตลาดได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือทำได้โดยระดาษ 1 แผ่น ขนาด A4 Lean Canvas จะคล้ายกับกา...