ติดต่องาน-โฆษณา-ลงข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความกรุณา รบกวนส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ “วงการ (ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ)” ดังต่อไปนี้

  • ข่าวสาร / กิจกรรมวงการโลจิสติกส์ เช่น ราคาค่า , กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) CSR , บทความ เป็นต้น
  • การศึกษา หลักสูตร แนะแนวการเรียนต่อที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร , , กิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นต้น
  • ฝึกอบรม / สอบวิชาชีพโลจิสติกส์ เช่น กำหนดการอบรม , วิชาที่ต้องสอบ เป็นต้น

แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ : logisticafe@gmail.com