ติดต่องาน-โฆษณา-ลงข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความกรุณา รบกวนส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ “วงการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ)” ดังต่อไปนี้

  • ข่าวสาร / กิจกรรมวงการโลจิสติกส์ เช่น ราคาค่าขนส่ง , กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) CSR , บทความ เป็นต้น
  • การศึกษา หลักสูตร แนะแนวการเรียนต่อสาขาโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร , ค่าเทอม , กิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นต้น
  • ฝึกอบรม / สอบวิชาชีพโลจิสติกส์ เช่น กำหนดการอบรม , วิชาที่ต้องสอบ เป็นต้น

แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ : logisticafe@gmail.com