หลักการจัดซื้อ 6r คืออะไร ?

หลักการจัดซื้อ 6r หมายถึง กระบวนการในการดำเนินการซื้อ เพื่อให้ได้วัสดุที่กิจการต้อง รวมทั้งรวมประมาณการ ความต้องการใช้งาน โดยคัดเลือกแหล่งซื้อและขาย ใ…

Takt Time (ความเร็วในการผลิต) คืออะไร ?

takt time (ความเร็วในการผลิต) หมายถึง ทุกๆ ช่วงเวลา ที่ควรจะไหลออกมาเพื่อ รองรับความต้องการของลูกค้า หรือความเร็วในการผลิต เช่น ผลิตสินค้าได้ 1 ชิ้น ใ…

ความแตกต่าง 4P vs 4C คืออะไร ?

ความแตกต่าง 4P’s vs 4c’s ในมุมมองของ Customer Relationship Management (crm) 1. Product -> Consumerเพราะ คุณจะไม่สามารถขายของที่คุณผลิตได้ แต่คุณจะส…