free hit counter
ความรู้ทั่วไป | Logisticafe.com

Press ESC to close

หลักการจัดซื้อ 6r คืออะไร ?

หลักการจัดซื้อ 6r หมายถึง กระบวนการในการดำเนินการซื้อ เพื่อให้ได้วัสดุที่กิจการต้อง รวมทั้งรวมประมาณการ ความต้องการใช้งาน โดยคัดเลือกแหล่งซื้อและขาย ให้ได้ราคาที่เหมาะสม ออกแบบใบสั่งซื้อ ทำสัญญา ซื้อขาย และการติดตามผลการซื้อขาย วัตถุประสงค์ในการสั่งซ…

Takt Time (ความเร็วในการผลิต) คืออะไร ?

Takt Time (ความเร็วในการผลิต) หมายถึง ทุกๆ ช่วงเวลา ที่ควรจะไหลออกมาเพื่อ รองรับความต้องการของลูกค้า หรือความเร็วในการผลิต เช่น ผลิตสินค้าได้ 1 ชิ้น ในทุกๆ 20 วินาที หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า เช่น เวลาทำงานต่อว…

ความแตกต่าง 4P vs 4C คืออะไร ?

ความแตกต่าง 4P’s vs 4C’s ในมุมมองของ Customer Relationship Management (CRM) 1. Product -> Consumerเพราะ คุณจะไม่สามารถขายของที่คุณผลิตได้ แต่คุณจะสามารถขายของที่ผู้บริโภคต้องการได้ การเน้นไปที่ผู้บริโภคเป็นสำคัญ Customer is the King.กำ…