fbpx

Category: ความรู้ทั่วไป


หลักการจัดซื้อ 6r คืออะไร ?

หลักการจัดซื้อ 6r หมายถึง กระบวนการในการดำเนินการซื้อ เพื่อให้ได้วัสดุที่กิจการต้อง รวมทั้งรวมประมาณการ ความต้องการใช้งาน โดยคัดเลือกแหล่งซื้อและขาย ให้ได้ราคาที่เหมาะสม ออกแบบใบสั่งซื้อ ทำสัญญา ซื้อข...

Takt Time (ความเร็วในการผลิต) คืออะไร ?

Takt Time (ความเร็วในการผลิต) หมายถึง ทุกๆ ช่วงเวลา ที่ควรจะไหลออกมาเพื่อ รองรับความต้องการของลูกค้า หรือความเร็วในการผลิต เช่น ผลิตสินค้าได้ 1 ชิ้น ในทุกๆ 20 วินาที หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือผล...

ความแตกต่าง 4P vs 4C คืออะไร ?

ความแตกต่าง 4P’s vs 4C‘s ในมุมมองของ Customer Relationship Management (CRM) 1. Product -> Consumer เพราะ คุณจะไม่สามารถขายของที่คุณผลิตได้ แต่คุณจะสามารถขายของที่ผู้บริโภคต้องการได้ การ...

6P เพื่อความสำเร็จการทำงาน

ใครที่คิดว่าตัวเองยังไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเท่าที่ควร หรือล้มเหลวเมื่อปีที่ผ่านมา อย่าเพิ่งท้อครับ ลองค้นหาจุดบกพร่องของตัวเองแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น พร้อมทั้งหาเทคนิควิธีการใหม่ๆมาปรับใช้ในก...

CRM (Customer Relationship Management) คืออะไร ? {ฉบับมินิ}

CRM หรือ Customer Relationship Management คือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการหรือวิธีการที่จะเข้าใจ และตอบสนองความต้องการ (Need) และพฤติกรรม (Behavior) ของลูกค้าเพื่อที่จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า...