ติดตามพัสดุและตรวจสอบหมายเลขสถานะพัสดุ (Tracking Number) ภายในประเทศไทย

ติดตามพัสดุและตรวจสอบหมายเลขสถานะพัสดุ (Tracking Number) ภายในประเทศไทย ตรวจสอบการจัดส่งบัตรคอนเสิร์ตและการแสดงไทยทิคเก็ตเมเจอร์ http://www.thaiticket…

Transportation Management System (TMS) คืออะไร ?

ระบบจัดการการขนส่ง Transportation Management System (TMS) หมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในการบริหารธุรกิจขนส่ง โดยช่วยในการจัดการระบบงาน และเก็บข้อมูลต่าง…

Enterprise Resource Planning (ERP) ช่วยแก้ไขและปรับปรุงบริษัทได้อย่างไร

5 เหตุผลที่บริษัทจะต้องใช้ Enterprise Resource Planning  (ERP) เข้ามาช่วย 1. ช่วยรวบรวมข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อให้ประธานกรรมการบริหารเข้าใ…

รู้จัก SAP ERP คืออะไร ?

SAP ย่อมากจาก Systems, Applications, and Products SAP คือ โปรแกรมที่ช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และได้ข้อม…

ERP & EDI คืออะไร เหมือนกันหรือต่างกันตรงส่วนไหน {ตอน 2}

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง เป็นการวางแผนการลงทุน และการใช้ทรัพยากรในองค์กรทั้งหมด อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงส…