Category

Aec โลจิสติกส์

Category

AEC หรือ Asean EconomicCommunity หมายถึง การรวมตัวของชาติใน Asean มีประเทศ ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์, อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลจริงๆจังๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก

แนวทางที่จะให้ AEC เป็นไป คือ

  • 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
  • 2.การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
  • 3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
  • 4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

การรวมกลุ่มสินค้าและบริการ 11 สาขานำร่อง ถือ ว่าเป็นการเปิดเสรีด้านการค้าและบริการ เพื่อส่งเสริมการแบ่งงานกันผลิตสินค้าและบริการภายในอาเซียนด้วยกัน โดยจะเน้นใช้วัตถุดิบภายในอาเซียนเป็นหลัก ตามความถนัด เนื่องจากแต่ละประเทศมีวัตถุดิบที่ไม่เหมือนกัน ถ้าจะให้ผลิตทุกอย่าง จะเป็นการเพิ่มต้นทุนสินค้าแบบเสียเปล่า สำหรับ 11 สาขานำร่องมีดังนี้

บุกตลาดการค้าเจาะลึก AEC กับ Logistics Excellence Training 2013

สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงจัดโครงการอบรมสัมมนา Logistics Excellence Training 2013 ขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ สำหรับโครงการ Logistics Excellence Training 2013 ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Toward AEC: The Unified Supply Chain หรือ AEC – โซ่อุปทานที่ผสานเป็นหนึ่ง ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาความรู้ด้านโลจิสติกส์พร้อมทั้งมุมมองหลากหลายมิติ ที่จะช่วยให้ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ผู้ประกอบการ Inter Trader และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เปิดวิสัยทัศน์ AEC สู่ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์การค้าในภูมิภาค ผ่านประสบการณ์ของกูรูผู้คร่ำหวอดในวงการการค้าและโลจิสติกส์ระดับแนวหน้า อาทิ