Category: Aec โลจิสติกส์


AEC หรือ Asean Economics Community คืออะไร ?

AEC หรือ Asean Economics Community คืออะไร ?

AEC หรือ Asean EconomicCommunity  หมายถึง การรวมตัวของชาติใน Asean มีประเทศ ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จ...

สัมมนาฟรี! เจาะลึก AEC กับ Logistics Excellence Training 2013

สัมมนาฟรี! เจาะลึก AEC กับ Logistics Excellence Training 2013

บุกตลาดการค้าเจาะลึก AEC กับ Logistics Excellence Training 2013 สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงจัดโครงการอบรมสัมมนา Logistics Excellence Training 2013 ขึ้นระหว่างวันท...