fbpx

Category: เทคโนโลยีโลจิสติกส์


ระบบติดตามการขนส่ง (Fleet Management System) คืออะไร ?

ระบบติดตามการขนส่ง (Fleet Management System) คือ ระบบติดตามการขนส่งด้วย RFID สามารถประยุกต์ใช้งานได้กับทุกสาขาในงานอุตสาหกรรมและการจัดการ supply chain สามารถเก็บข้อมูลตามจุดที่ต้องการได้สะดวกและเพิ่มเ...

หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบ RFID (Radio Frequency Identification)

หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบ RFID (Radio Frequency Identification) ตัว Reader จะส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาอยู่ตลอดเวลา และคอยตรวจจับว่า RFID Tag เข้ามาอยู่ในบริเวณของสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั้นหรือไม่ หรือก...

บทบาทหน้าที่ erp ในทรัพยากรมนุษย์ Human Resource : HR

บทบาทหน้าที่ ERP (Enterprise Resource Planning) ในทรัพยากรมนุษย์ Human Resource : HR การจัดหาพนักงานใหม่ที่เหมาะสม บุคคลในส่วนของทรัพยากรมนุษย์ จำเป็นจะต้องวิเคราะห์อย่างถูกต้อง สำหรับพนักงานที่จำเป็น...

กรณีศึกษา : ตัวอย่างความสำเร็จในการใช้ ERP (Enterprise Resource Planning)

กรณีศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ERP (Enterprise Resource Planning) ก็ไปเจอกรณีศึกษาของบริษัทหนึ่งเลยหยิบมาให้เพื่อนๆ ลองอ่านกัน เริ่มเลยดีกว่า…. บริษัท UC เป็นบริษัทผลิตและประกอบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มีโร...

Electronic Product Code (EPC) คืออะไร ?

Electronic Product Code (EPC) หมายถึง รหัสสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (EPC) เป็นโครงสร้างใหม่ในการกำหนดเลขรหัสให้กับสินค้าที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Auto-ID Center โดยมี องค์กร GS1 เป็นผู้สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เท...

e-Auction คืออะไร ?

e-Auction หมายถึง การประมูลจัดซื้อจัดจ้างแบบ on-line ผ่านทางระบบ internet ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นจัดการประมูลและแนะนำผู้ซื้อในการจัดซื้อของ หรืออีกนัยหนึ่ง การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอ...

RFID (Radio Frequency Identification) คืออะไร ?

RFID (Radio Frequency Identification)  หมายถึง ระบบฉลากที่ได้ถูกพัฒนาตั้งแต่ ค.ศ. 1980 ลักษณะเป็นป้ายอิเล็คทรอนิกส์ที่สามารถอ่านค่าได้โดยผ่านคลื่นวิทยุระยะห่าง เพื่อตรวจ ติดตาม และบันทึกข้อมูลที่...

ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Port คืออะไร ?

โครงการ ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Port เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการบริการ โดยพัฒนาฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟท์แวร์ (Software) ทั้งระบบ ในระยะแรกของการพัฒนาจะเป็ นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โด...

Fifth Party Logistics (5PL) คืออะไร ?

Fifth Party Logistics หรือ 5PL หมายถึง ธุรกิจที่ถูกพัฒนาเพื่อการให้บริการ E-Business Market ซึ่งเป็นผู้จัดหา 3PL และ 4PL เหล่านี้จะทำการบริหารผู้มีส่วนร่วมในโซ่อุปทาน ผ่านระบบ E-Commerce โดยเป็นกุญแจเ...

กรณีศึกษา : RFID ( radio frequency identification) กับธุรกิจแฟนชั่นเสื้อผ้า

กรณีศึกษา : RFID ( radio frequency identification) กับธุรกิจแฟนชั่นเสื้อผ้า The RFID Future Market หรือตลาดในอนาคต ครั้งนี้จะมาพูดถึง RFID ธุรกิจแฟนชั่นเสื้อผ้ากันบ้าง เรามาดูขั้นตอนกันสิว่า… ตั...