free hit counter
หนังสือโลจิสติกส์ | Logisticafe.com

Press ESC to close

[แนะนำหนังสือ] TOYOTA Production System (TPS)

หนังสือ : โตไม่หยุดแบบ TOYOTA TPS ปกใหม่ “โตไม่หยุดแบบ TOYOTA TPS” เล่าถึงกุญแจสู่ความสำเร็จด้วย Toyota Production System (TPS) ซึ่งเป็นระบบการผลิตอันยอดเยี่ยมของโตโยต้า โดย เริ่มต้นจากการเปลี่ยนความคิดของทั้งผู้บริหารและพนักงาน การเปลี่ยนอุปกรณ์และว…