[แนะนำหนังสือ] TOYOTA Production System (TPS)

หนังสือ : โตไม่หยุดแบบ toyota tps ปกใหม่ “โตไม่หยุดแบบ TOYOTA TPS” เล่าถึงกุญแจสู่ความสำเร็จด้วย Toyota production System (TPS) ซึ่งเป็นระบบการผลิตอัน…