เรียนสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจบมาทำงานอะไร ?

เรียนสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจบมาทำงานอะไร ? สำหรับคนกำลังสงสัย หรือลังเลที่กำลังจะเรียนในสาขาวิชา...