Category: ตัวอย่างการคำนวณโลจิสติกส์


พยากรณ์สินค้า (Forecast) คืออะไร ?

การพยากรณ์ (Forecast) หรือทำนายสินค้า หมายถึง การคาดการณ์ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเ...

ตัวอย่างการคำนวณ Reorder Point จุดสั่งซื้อเพิ่ม

ตัวอย่างการคำนวณ Reorder Point จุดสั่งซื้อเพิ่ม  เมื่อโรงพยาบาล บันทึกค่า Inventory Onhand มาให้ และ...

ตัวอย่างการคำนวณหาพื้นที่คลังสินค้า (Warehouse) แบบง่ายๆ

ตัวอย่างการคำนวณหาพื้นที่คลังสินค้า (Warehouse) แบบง่ายๆ ตัวอย่าง สินค้าวางกองเฉลี่ยได้ 5.00 เมตร คล...

ตัวอย่างคำนวณ Eoq หรือ Economic Order Quantity แบบง่ายๆ

ตัวอย่าง : คำนวณ eoq หรือ Economic Order Quantity แบบง่ายๆ  การกำหนดปริมาณการจัดซื้อที่เหมาะสม ...