Press ESC to close

เรียนโลจิสติกส์ เรียนที่ไหนดี! มีที่ไหนบ้าง ?

เรียนโลจิสติกส์ เรียนที่ไหนดี! มีที่ไหนบ้าง สำหรับเพื่อน ๆ ที่วางแผนหาเรียนต่อในสาขาโลจิสติกส์ หรือสำหรับผู้สนใจ อยากเรียนต่อสาขาโลจิสติกส์ แต่ยั…

Shipping (ชิปปิ้ง) คืออะไร ?

Shipping (ชิปปิ้ง) หมายถึง “ตัวแทนออกของ” ในการเป็นผู้ติดต่อกับ กรมศุลกากร แทนผู้ประกอบการนำเข้า หรือ ส่งออก ชิปปิ้ง เป็นคำภาษาอังกฤษ…

เงินเดือนโลจิสติกส์ ? ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่กัน ?

เงินเดือนโลจิสติกส์ ? ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่กัน ?  ในส่วนโรงงานผลิต ส่วนใหญ่งานในฝั่งนี้ จะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ Inventory management, Wareho…