free hit counter
ค่ายโลจิสติกส์ | logisticafe.com

Press ESC to close

[ค่ายโลจิสติกส์ออนไลน์] วิทยาลัยโลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม New Gen Logistics Camp ครั้งที่ 4 online 12 – 13 มิ.ย. 63

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม New Gen Logistics Camp ครั้งที่ 4 รูปแบบค่ายออนไลน์ online ในวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2563 ชวนน้อง ๆ มาร่วมสนุกกับแคมป์ที่ท้าทายความสามารถและความเป็นตัวคุณ! กิจกรรมภายในงาน New Gen Lo…

[ค่ายโลจิสติกส์] โลจิสติกส์ศรีปทุมจัด New GEN Logistics Camp รุ่น 2 แคมป์ของชาวโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม New GEN Logistics Camp รุ่น 2 แคมป์ของชาวโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่ น้อง ๆ อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 หรือ เทียบเท่า ปวช.ปวส. ที่สนใจในด้านวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มาเตรียมความพร้อมเรียนรู้แ…

[ค่ายโลจิสติกส์] โลจิสติกส์ศรีปทุม เปิดรับสมัครเข้าร่วมแคมป์โลจิสติกส์พันธ์ุใหม่ “New Gen Logistics Camp 2018 ” ฟรี!

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโลจิสติกส์พันธ์ุใหม่ “New Gen Logistics Camp 2018 “ กิจกรรมแคมป์ที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักกับโลกใบใหม่ในอุตสาหกรรมที่เป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในยุค 4.0 นี้ กับ “โลจิสติกส์และซั…