Category: ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์


ต้นทุนสินค้าในด้านโลจิสติกส์ มีอะไรบ้าง ? แบ่งออก 4 ประเภท

ต้นทุนสินค้าในด้านโลจิสติกส์ สามารถแบ่งออกเป็นประเภท ได้ 4 ประเภท ดังนี้ 1.ต้นทุนการขนส่ง (Transport...

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เปิดศูนย์กระจายสินค้าอีสเทิร์นเกตเวย์ที่ฉะเชิงเทรา

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เปิดศูนย์กระจายสินค้าอีสเทิร์นเกตเวย์ที่ฉะเชิงเทรา ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่พร้อ...

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส คว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย”ประจำปี 2560 จากเอออน ฮิววิท ครั้งที่ 3

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส คว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย”ประจำปี 2560 จากเอออน ฮิววิท เป็นคร...

ดีเอชแอล สำรวจความคิดเห็นของนักช้อปออนไลน์ ช่องทางในการเลือกรับสินค้า

ปัจจุบันตลาดอีคอมเมิร์ซ (B2C) ในประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และค...

ผู้ประกอบการควรเลือก “ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์” อย่างไร ? เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุคอีคอมเมิร์ซให้ได้มากที่สุด

ผู้ประกอบการควรเลือก “ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์” อย่างไร ? เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุคอีคอมเมิร์ซให้ได้มากที่สุด

ผู้ประกอบการควรเลือก “ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์” อย่างไร เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุคอีคอมเมิร์ซให้ได้ม...

ประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Crossdocking)

ประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Crossdocking)

ประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า(Crossdocking) คำว่า “การเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Crossdocking)” ได้ถูกอธิบาย...

ความแตกกต่างจัดซื้อ (purchasing) กับ จัดหา (procurement) ต่างกันอย่างไร ?

ความแตกกต่างจัดซื้อ (purchasing) กับ จัดหา (procurement) ต่างกันอย่างไร ?

จัดซื้อ (purchasing) หมายถึง กระบวนการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ ตามความต้อง...