ประชุมหารือเรื่องความปลอดภัยรถสามล้อกับ สถาบัน จุฬา

ดร.วิโรจน์ กุศลมโนมัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูโมต้า มอเตอร์ จำกัด และนายกสมาคมการค้ารถสามล้อและมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า พร้อมกรรมการสมาคมฯ ได้รับเชิญจาก สถาบันการ เพื่อประชุมระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาพัฒนาความปลอดภัยและการปลดล๊อกการใช้รถยนต์รับจ้างสามล้อและรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ณ ห้องการะเกด โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ เขตบางรัก กรุงเทพฯ