พัฒนารถสามล้อไฟฟ้า CUSTOM MADE ให้ กทม.ทดลองใช้แล้ว

ดร.วิโรจน์ กุศลมโนมัย  ประธานการการบริการ บริษัท ซูโมต้า มอเตอร์ จำกัด ได้พัฒนารถสามล้อไฟฟ้าเฉพาะกิจ ให้แก่ กรุงเทพมหานคร หลังจากได้เข้าพบหารือกับ ท่าน ผอ.ภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ ผู้อำนวยการส่วนบริมูลฝอยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม 

เพื่อทดลองใช้ชักลากถังขยะและจัดเก็บมูลฝอยของชุมชนต่าง ๆ ในเขตบางแค และเขตปทุมวัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น I-SMALL ที่ใช้ชักลากถังขยะในซอยที่มีพื้นที่แคบ กว้างประมาณ 1 เมตร  และได้พัฒนารถสามล้อไฟฟ้า รุ่น V-CAB เพื่อใช้ในมูลฝอย ตามหมู่บ้านต่าง ๆ โดยปรับให้ตัวกระบะบรรทุกเตี้ยลง เพื่อความสะดวกในการยกเทขยะในถังขยะของกทม. และมีสะพานทางลาดหลังกระบะท้าย

เพื่อให้สามารถเข็นถังขยะขนาด 120 ลิตร และ 240 ลิตร จำนวน  4 – 6 ถังต่อเที่ยวได้  งานนี้ ดร.วิโรจน์ กุศลมโนมัย ทุ่มสุดตัวสั่งทำรถตัวอย่าง เพื่อส่งมอบให้เขตบางแคได้ทดลองนำรถรถสามล้อไฟฟ้าไปใช้เป็นเขตแรก เมื่อวันที่  20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา