เอ็กซ์เพรส ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร จัดอบรม “สร้างวินัยการขับขี่อย่างปลอดภัย” ให้กับพนักงาน

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร จัดอบรมในหัวข้อ “สร้างวินัยการขับขี่อย่างปลอดภัย” เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร การสร้างวินัยในการขับขี่ รวมถึงสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมี ร.ต.ต.ดร.เฉลิมพรหม อิทธิยาภรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ในฐานะผู้ให้บริการหลักด้านการพัสดุด่วน โดยมีพนักงานส่งพัสดุเป็นพนักงานส่วนใหญ่ ซึ่งนับเป็นผู้ใช้เวลาส่วนใหญ่บนท้องถนน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จึงได้จัดโครงการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกในเรื่องการมีวินัยในการขับขี่ให้กับพนักงานส่งพัสดุ 

JT Express 02

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ให้ความสำคัญเรื่องการตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ บนท้องถนน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ จะเป็นการรณรงค์และช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงาน เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมใช้ท้องถนน เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญตามนโยบายขององค์กร

เกี่ยวกับ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส (HKEX: 1519) เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ระดับโลก ทำธุรกิจให้บริพัสดุด่วน ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้รับความนิยมเป็นอย่างดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 ปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุม 13 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย กัมพูชา สิงคโปร์ จีน ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เม็กซิโก บราซิล และอียิปต์ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ยึดมั่นในพันธกิจ “มุ่งเน้นที่ลูกค้า โดยมีประสิทธิภาพเป็นรากฐาน” โดยมุ่งให้บริการด้วยโซลูชันโลจิสติกส์แบบครบวงจร ผ่านโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายโลจิสติกส์ดิจิทัลที่มีความชาญฉลาด เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและคุณประโยชน์ทางโลจิสติกส์สู่สังคมโลก 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ผ่านทาง