แนะเทคนิคการรับพัสดุ ให้รู้เท่าทันภัยจากมิจฉาชีพ

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ผู้นำธุรกิจจัดด่วนทั่วไทย ขอแชร์ทริคให้รู้เท่าทันภัยมิจฉาชีพ ให้ผู้บริโภคได้ฉุกคิด ตรวจสอบพัสดุเบื้องต้นทุกครั้งเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ เนื่องจากช่วงปลายปี ผู้บริโภคมักจะมีพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น มิจฉาชีพจึงใช้โอกาสนี้ในการหลอกลวงเหล่าผู้บริโภคผ่านบริการส่งพัสดุเรียกเก็บเงินปลายทาง หรือ Cash on Delivery () เคอรี่ฯ จึงขอแชร์ทริคง่ายๆ ดังนี้

  1. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง — ลูกค้าจะต้องตรวจสอบว่าพัสดุที่ถูกส่งมาเป็นของลูกค้าหรือคนในครอบครัวหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลที่อยู่บนกล่องว่าตรงกับชื่อร้านค้าที่ได้สั่งซื้อมาหรือไม่
  2. เช็คยอด COD ว่ามียอดตรงกับราคาของที่สั่งไปหรือไม่ – ลูกค้าจะต้องตรวจสอบราคาสินค้าที่สั่ง ว่ามียอดตรงกันกับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่พนักงานมาส่งหรือไม่