ประกาศผลประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ นวัตกรรมรักษ์โลกในอุตสาหกรรม จากผู้เข้าประกวดผ่านทาง # บนแพลตฟอร์ม TikTok 

เจแอนด์ที มอบทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร ให้กับนิสิต นักศึกษา ที่ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “นวัตกรรมรักษ์โลกในอุตสาหกรรมขนส่ง” โดยมี มาริโอ้ เมาเร่อ Brand Ambassador เจ ประเทศไทย ร่วมมอบรางวัล

กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้เสนอแนวคิดที่สอดคล้องไปกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ภายใต้การคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมขนส่ง ผ่านการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม การทดแทนด้วยวัสดุจากธรรมชาติ การนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย และอื่นๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 145 ทีม โดยสามารถรับชมวิดีโอจากผู้เข้าประกวดผ่านทาง #JnTGreenInnovation บนแพลตฟอร์ม TikTok 

คุณคริสทีน ฟรานซิสก้า หัวหน้าฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย กล่าวว่า “เราให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพในด้านเทคนิคการถ่ายทำ การตัดต่อ รวมถึงทักษะการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องไปกับเนื้อหาที่เรากำหนดไว้ จึงได้มอบทุนการศึกษากว่า 10 รางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้นิสิต นักศึกษา รวมถึงรางวัล Popular Vote ที่เปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการตัดสินผลการประกวดในครั้งนี้ด้วย สุดท้ายนี้ ดิฉันขอแสดงความยินดีกับนิสิต นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือก และขออวยพรให้ทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพในทุกด้านๆ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนสังคมในอนาคต”

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีเป้าหมายที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในตลาดขนส่งพัสดุด่วน ควบคู่ไปกับนโยบายในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อความยั่งยืน โดยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ได้พัฒนาความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนตามพันธกิจขององค์กร  

เกี่ยวกับ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ระดับโลก ทำธุรกิจให้บริพัสดุด่วน ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้รับความนิยมเป็นอย่างดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 ปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุม 13 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย กัมพูชา สิงคโปร์ จีน ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เม็กซิโก บราซิล และอียิปต์ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ยึดมั่นในพันธกิจ “มุ่งเน้นที่ลูกค้า โดยมีประสิทธิภาพเป็นรากฐาน” โดยมุ่งให้บริการด้วยโซลูชันโลจิสติกส์แบบครบวงจร ผ่านโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายโลจิสติกส์ดิจิทัลที่มีความชาญฉลาด เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและคุณประโยชน์ทางโลจิสติกส์สู่สังคมโลก