กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) เตรียมเปิดเวทีประชุมนานาชาติ (Symposium 2023) เชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านโลจิสติกส์ หนุนผู้ประกอบการไทยก้าวทันเทรนด์ธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อความยั่งยืน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ โดย เตรียมจัดงาน Symposium 2023 งานประชุมนานาชาติ ภายใต้แนวคิด “Sustainable Logistics: Smart and Green” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากกูรูต่างประเทศและไทย เกี่ยวกับเทรนด์โลกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีในธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อความยั่งยืน ตลอดจนแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการในยุคที่เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ในหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจได้แก่ “การนำ Smart & Green เทคโนโลยีไปใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์” และ “โอกาสและความท้าทายของธุรกิจโลจิสติกส์ กับเทรนด์อนาคตและมาตรการ CBAM”

สค. เตรียมเปิดเวทีประชุมนานาชาติ (Symposium 2023) เชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านโลจิสติกส์ หนุนผู้ประกอบการไทยก้าวทันเทรนด์ธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อความยั่งยืน

โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในองค์กรชั้นนำระดับโลกที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ ได้แก่ Mr. Mahmood Al Bastaki General Manager และ Mr. Abdulla Alsuwaidi Senior Global Manager Hubs & Partners, The World Logistics Passport (WLP) หน่วยงานโลจิสติกส์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มีความโดดเด่นในการให้บริการแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาใน รวมไปถึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางโลจิสติกส์ทั่วโลก ผ่านโครงการ World Logistics Passport Mr. Alvin Chua Seng Wah President of the Federation of Malaysian Freight Forwarders (FMFF) นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศของมาเลเชีย (FMFF) ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และได้รับการยอมรับในภูมิภาค

สค. เตรียมเปิดเวทีประชุมนานาชาติ (Symposium 2023) เชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านโลจิสติกส์ หนุนผู้ประกอบการไทยก้าวทันเทรนด์ธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อความยั่งยืน

Mr. Sakhone Philangam (สปป.ลาว) กรรมการผู้จัดการโครงการท่าบกท่านาแล้ง ด่านสากลให้บริการ ด้านพิธีศุลกากร และเขตโลจิสติกส์ครบวงจร จุดยุทธศาสตร์ของเส้นทางรถไฟลาว-จีน พร้อมด้วย นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ผู้ชนะรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2559 และ 2562 (ELMA 2016 and ELMA 2019) และได้รับรางวัล PM Award ประจำปี 2562 ในการค้า มาร่วมบรรยายและแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางด้านธุรกิจบริการโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งผู้ร่วมสัมมนาจะได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้แบบเจาะลึก เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่เทรนด์ด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคต

งานประชุมนานาชาติ Symposium 2023 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้อง Amber 2-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมสามารถสแกน QR Code เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 10 ส.ค.2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : tilogsymposium2023@gmail.com