จับมือมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ( Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชัน (FedEx Corp.) (NYSE: FDX) หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริสินค้าด่วน ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สร้างความตระหนักเรื่องความยั่งยืน พร้อมสนับสนุนการจัดส่งอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียนในชุมชนห่างไกลของประเทศไทย

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  ทั่วโลก ได้รวมอาสาสมัครกว่า 30 คน จาก ร่วมปลูกฝังค่านิยมเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำการติดตั้งถังขยะรีไซเคิลเพื่อรณรงค์        การแยกขยะที่ถูกต้อง เผยแพร่แนวคิดการนำกลับมาใช้ การรีไซเคิล การกู้คืนขยะ และการอัพไซเคิลวัสดุใช้แล้ว รวมถึงลงพื้นที่ทำกิจกรรมอาสาต่าง ๆ อาทิ เตรียมแปลงผัก ทำสบู่กลีเซอรีนปลอดสาร และบริจาคอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ ให้กับเด็กนักเรียนและครู โรงเรียนบ้านหนองแอก จังหวัดสระแก้ว รวมกว่า 200 คน

นอกจากนี้ ทีมงาน เฟดเอ็กซ์ ยังได้สนับสนุนการจัดส่งอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนกว่า 43,182 คน จากโรงเรียน 337 แห่ง ในพื้นที่ห่างไกล 30 พื้นที่ ภายใต้แคมเปญ “Back to School Bounceback” ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ทั่วประเทศอีกด้วย

“โครงการ FedEx Cares สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำความดีและการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชนของทีมงาน เฟดเอ็กซ์ ทุกคน ผ่านการปลูกฝังค่านิยมเรื่องความยั่งยืนและการรีไซเคิลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” นายเทียน หลง วูน กรรมการผู้จัดการและมาเลเซีย กล่าว “เราดีใจที่ได้เห็นพลังกายและพลังใจของอาสาสมัคร เฟดเอ็กซ์ ที่ได้ร่วมกันอุทิศเวลาเพื่อให้ความรู้และเพิ่มพูนโอกาสในการเติบโตอย่างมีคุณภาพกับเยาวชนไทย”

“การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา คือสิ่งที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ มุ่งเน้นและผลักดันให้เกิดขึ้น ในทุกสถานศึกษาภายใต้พื้นที่การดำเนินงาน โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันอย่าง เฟดเอ็กซ์ เพื่อเชื่อมโยงเยาวชนไทยกับโอกาสในการเรียนรู้และการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน ”ดร.วิมลรัตน์ สีสัน ผู้จัดการฝ่ายดำเนิน     พันธกิจภาคสนามกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง กล่าว

การสร้างชุมชนที่ยั่งยืนในประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนในการดำเนินธุรกิจ ภายในปี 2573 ของ เฟดเอ็กซ์ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานเพื่อจัดการทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งไปที่การลด แทนที่ และปฏิวัติการขนส่งทางอากาศและทางบก โครงการริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของ เฟดเอ็กซ์ ได้แก่ การประหยัดพลังงาน การนำยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้ การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน และการใช้โซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ FedEx Cares ได้ที่นี่


เกี่ยวกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลเพื่อการพัฒนาและการรณรงค์ เพื่อสร้างความยุติธรรมในสังคม ดำเนินพันธกิจเพื่อช่วยเหลือเด็ก ผ่านการทำงานร่วมกับครอบครัวและชุมชน เพื่อเอาชนะปัญหาความยากจนและความไม่ยุติธรรมในสังคม โดยเฉพาะที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเด็ก เรายึดมั่นในความเชื่อของคริสเตียน มุ่งมั่นดำเนินพันธกิจเพื่อประโยชน์ของเด็กและชุมชนที่เปราะบางยากไร้ที่สุด โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ภาษา และศาสนา มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของศุภนิมิตสากล (World Vision) ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับโลก มีเจ้าหน้าที่กว่า 36,000 คน ทำงานในเกือบ 100 ประเทศทั่วโลก

สอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 02-022-9200 หรือเว็บไซต์ https://www.worldvision.or.th/

เกี่ยวกับ FedEx Express 

FedEx Express เป็นหนึ่งในบริษัทให้บริการขนส่งด่วนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งให้บริการที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ในกว่า 220 ประเทศและเขตการปกครองต่าง ๆ FedEx Express อาศัยโครงข่ายการขนส่งครอบคลุมทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินเพื่อให้บริการที่รวดเร็วและทันเวลา