คว้ารางวัล

 คุณหวังจึเฉิน (Mr. Wang Zichen) ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการขนด่วนทั่วไทย BEST ( เอ็กซ์เพรส) 

เข้ารับรางวัลแฟรนไชส์ไทย สาขาบริการยอดเยี่ยม “BEST SERVICE  2023” จากงานประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2566 “Thailand Franchise Award 2023 : TFA 2023” ตอกย้ำความเป็นเลิศในด้านการบริการ และธุรกิจเฟรนไชส์ของ BEST Express  อีกทั้งยังได้เข้าชิงรางวัล BEST INNOVATION FRANCHISE และ BEST OVERSEAS FRANCHISE ในรอบสุดท้ายอีกด้วย

BEST Express BEST SERVICE FRANCHISE 20232
ตำแหน่งจากซ้ายไปขวาจากซ้าย
1. นายประสาน บุญไพสิฐศรี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาแฟรนไชส์
2. Mr. Wang zichen ผู้จัดการใหญ่ ประเทศไทย
3. Mr.Jacky Liao รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแฟรนไชส์
4. นางสาว ทิฆัมพร ศิริโชคมงคลชัย ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายพัฒนาแฟรนไชส์
5. นายเศรษฐวิทย์ หาญชัยรัฐ ผู้จัดการฝ่าย

สำหรับงานประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยครั้งนี้ จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย สร้างการรับรู้ ภาพลักษณ์ที่ดีรวมถึงเป็นการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานที่ดีและความโดดเด่นในแต่ละด้าน ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ

และสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจแฟรนไชส์จากแฟรนไชส์ต้นแบบที่ได้รับรางวัล โดยมี นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี