สุดยอดนวัตกรรมบริการจาก ‘'

ปัจจุบันทุกธุรกิจต่างนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเพื่อปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโต เบสท์ ประเทศไทย หรือ บริษัท เ (ประเทศไทย) จำกัด ก็เช่นกัน ได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่คิดค้นและพัฒนาโดยตรงจาก เบสท์ (BEST Inc.) ในประเทศจีน ผู้นำด้านซัพพลายเชนอัจฉริยะแบบบูรณาการ และผู้ให้บริการโซลูชันด้านโลจิสติกส์ในประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทแม่ของ เบสท์ ประเทศไทย มาใช้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศไทย ตอบสนองความต้องการของตลาดโลจิสติกส์ของไทยที่เพิ่มสูงขึ้น

ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในการยกระดับซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในแต่ละขั้นตอน ทำให้การบริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่ง  และอื่น ๆ มีความสะดวกสบาย ทั้งต่อผู้ใช้และผู้ให้บริการ ด้วยเวลาที่รวดเร็วและต้นทุนที่แข่งขันได้ อาทิ เซนเซอร์ดิจิทัล (Digital Sensors), คลังสินค้าอัจฉริยะ (Smart Warehouse), ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management ), โดรน (Drone), หุ่นยนต์ส่งสินค้า ( Robot), และระบบขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Driving) เป็นต้น

เบสท์ ประเทศไทย ได้พัฒนาบริการที่ดีที่สุดด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในบริการต่าง ๆ ในธุรกิจ BEST Supply Chain (เบสท์ ซัพพลายเชน) มีบริการ OFC (Order Center) ที่จะเข้ามาช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์บริหารจัดการคลังสินค้าหลังบ้านอย่างมืออาชีพ เป็นระบบการจัดการคลังสินค้าที่เชื่อมต่ออัตโนมัติกับระบบอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไปจนถึงระบบเครือข่ายที่ให้บริการด้านขนส่งที่รวดเร็วภายในประเทศ อย่างเช่นบริการขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศจาก BEST  (เบสท์ ) หรือจะเป็น BEST SOFTWARE (บริการโซลูชันดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อผู้ที่ทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ผู้ช่วยการขายออนไลน์ยุคใหม่ ที่ทั่วโลกใช้กันในระดับสากลรวมถึงประเทศไทย เช่น ezOrder (อีซี่ออเดอร์), ezShop (อีซี่ช้อป) และ GWMS (Global Warehouse Management System) เป็นต้น

และเพื่อยกระดับศักยภาพของศูนย์กระจายพัสดุ (HUB) ในการรองรับการคัดแยกพัสดุจำนวนมหาศาล ท่ามกลางการออกโปรโมชันต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศ BEST Express ได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบและเครื่องจักรจากเบสท์ (BEST Inc.) บริษัทแม่ มาใช้ภายในศูนย์กระจายพัสดุ BEST Express กรุงเทพฯโดยมีการนำโปรแกรมและระบบต่าง ๆ มาใช้ อาทิระบบการคัดแยกสินค้าอัตโนมัติ ระบบการวัดขนาด และน้ำหนักอัตโนมัติ และการนำเครื่องจักรต่าง ๆ มาช่วยเพิ่มความรวดเร็วของการคัดแยกพัสดุ เช่น 1.) เครื่องสแกนพัสดุความเร็วสูง 2.) เครื่องคำนวณ ตรวจสอบ ขนาดและน้ำหนักของพัสดุประสิทธิภาพสูง 3.) เครื่องคัดแยกพัสดุล้อหมุนอัตโนมัติ และ 4.) เครื่องคัดแยกสายพานข้าม เชื่อมต่อสายพานลำเลียงพัสดุความเร็วสูง ที่จะช่วยทำให้ศูนย์กระจายพัสดุ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการกระจายพัสดุได้อย่างรวดเร็วและมีศักยภาพสูงขึ้น

นอกจากนี้ เบสท์ ยังได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบ CRM มาใช้ภายในศูนยบริการลูกค้าสัมพันธ์ของ (BEST Contact Center) ซึ่งระบบได้มีการถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยเบสท์ จึงทำให้สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบ CTI (Computer Telephony Integration) ตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์ เมื่อลูกค้าโทรศัพท์เข้ามาระบบจะทำหน้าที่นำเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าไปจับคู่กับประวัติการใช้บริการของลูกค้าในระบบ นับว่าตอบโจทย์และทำให้มีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าภายในธุรกิจบริการของ เบสท์ เอ็กซ์เพรส ได้ดียิ่งขึ้น