สยามซีพอร์ตเปิดฟังชั่น บน

บริษัท จำกัด ในเครือ เคอรี่ โลจิสติกส์ เน็ตเวิร์ค เปิดตัวฟังชั่น K-Digi Advertisement พื้นที่โฆษณาสำหรับผู้ประกอบการเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้งานแอพลิเคชั่น K-Digi

กว่า 20,000 คน 

เนื่องจากแอพลิเคชั่น K-Digi มียอดผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทจึงเล็งเห็นถึงโอกาศที่จะช่วยเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการและกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะประกอบไปด้วย กลุ่มคนใน, บริษัท นำเข้า-ส่งออก, ผู้ประกอบการ และ พนักงานในกลุ่ม เคอรี่โลจิสติกส์ 

และเพื่อให้บริการพื้นที่โฆษณามีความครอบคลุมและเหมาะสมกับกลยุทธ์ทางการตลาดของลูกค้า เคอรี่ สยามซีพอร์ต จึงได้ออกแบบพื้นที่โฆษณาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าดังนี้

  • 1.  Banner Advertising Space: พื้นที่โฆษณาที่สามารถลง Ads หลายชิ้นได้ในครั้งเดียว
  • 2. Pop-Up Advertising: พื้นที่โฆษณาที่จะเป็นการเพิ่มยอด Impression สูงสุดต่อผู้ใช้งานแอพลิเคชั่น (3การรับรู้ต่อวัน)
  • 3. Content Advertising: โดยเน้นในเรื่องของการทำ Push Notification เพื่อส่งเสริมการทำ Push  ให้กับลูกค้า

ด้วยฟังชั่นใหม่นี้ ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอ Promotion, Discount หรือ Campaign อื่นๆเพื่อส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดเช่นการทำ Branding, Product/ Promotion หรือการส่งเสริม Campaign อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกลุ่มเป้าหมาย

เคอรี่ สยามซีพอร์ต ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา บริการ และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อคงความเป็นท่าเรือแห่งยุคดิจิตอล และคงความเป็นผู้นำในธุรกิจโลจิสติกส์ของภูมิภาค ในแนวคิดที่ว่า “ลูกค้าของเราจะต้องได้รับบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด”