ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีศูนย์กระจายพัสดุ เพิ่มศักยภาพและความรวดเร็วในการส่งพัสดุทั่วประเทศ

BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ผู้ให้บริการ รับ-ส่ง พัสดุด่วนทั่วไทย มีสาขาให้บริการครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้การดำเนินการของ บริษัท เ (ประเทศไทย) จำกัด ชูศักยภาพศูนย์กระจายพัสดุ (HUB) กรุงเทพฯ ที่มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทั้งซอฟต์แวร์และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ทันสมัยและมีการพัฒนาโดยตรงจาก เบสท์ (.) ในประเทศจีน บริษัทแม่ของ เบสท์ ประเทศไทย ที่มาพร้อมทั้งประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับการคัดแยกพัสดุจำนวนมหาศาล ท่ามกลางการออกโปรโมชั่นต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศ

BEST Express ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีศูนย์กระจายพัสดุ เพิ่มศักยภาพและความรวดเร็วในการส่งพัสดุทั่วประเทศ

คุณนวชล ยันอินทร์ ผู้จัดการศูนย์กระจายพัสดุ BEST Express กรุงเทพฯ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า นวัตกรรมเทคโนโลยีภายในศูนย์กระจายพัสดุ BEST Express กรุงเทพฯ เป็นการนำระบบและเครื่องจักรมาจากบริษัทแม่ เบสท์ (BEST Inc.) ไม่ว่าจะเป็นด้านซอฟต์แวร์ มีการนำโปรแกรมและระบบต่าง ๆ มาใช้ อาทิระบบการคัดแยกอัตโนมัติ ระบบการวัดขนาด และน้ำหนักอัตโนมัติ ซึ่งมีศักยภาพในการกระจายพัสดุได้สูงต่อวัน และการนำเครื่องจักรต่าง ๆ มาช่วยเพิ่มความรวดเร็วของการคัดแยกพัสดุ เช่น เครื่องDWS ที่ชั่งน้ำหนักและวัดขนาดได้ตามมาตรฐาน โดยมีการปรับขนาดเพื่อให้รับความยาวได้มากขึ้น ในส่วนของการวัดน้ำหนักของสินค้าชิ้นเล็กในกระบวนการการทำงานของระบบAuto Source มีการใช้เครื่องที่เรียกว่า Fast Hand ที่สามารถชั่งน้ำหนักได้จากการสแกน และมีเครื่องชั่งตัวใหม่ที่เทื่อวางสินค้าลงไปจะสามารถสแกนน้ำหนักและขนาดได้ เมื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากประเทศจีนเข้ามา ช่วยทำให้ศูนย์กระจายพัสดุ สามารถกระจายพัสดุได้รวดเร็วและมีศักยภาพสูงขึ้น”

BEST Express ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีศูนย์กระจายพัสดุ เพิ่มศักยภาพและความรวดเร็วในการส่งพัสดุทั่วประเทศ

นอกจากนี้ศูนย์กระจายพัสดุ (HUB) ของบริษัทฯ ยังได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 (ไอเอสโอ 9001 เวอร์ชัน 2015)  System (QMS) จาก LRQA องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระบบคุณภาพชั้นนำของโลก โดยมีขอบข่ายครอบคลุมถึงการบริการจัดส่งพัสดุด่วน และการบริหารจัดการ ณ สำนักงาน ศูนย์กระจายพัสดุ และคลังสินค้าของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินการให้บริการขนส่งพัสดุด่วนและบริการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ คือ “คุณภาพเป็นแรงผลักดันของเราไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานและบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า”