จัดกิจกรรม “For Sea the Future” ร่วมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ชายฝั่ง พร้อมความมุ่งมั่นในการลดมลพิษทางทะเล

() บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ( Corp.) (NYSE: FDX) หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งด่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลก ร่วมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ชายฝั่ง พร้อมด้วยความมุ่งมั่นในการลดมลพิษทางทะเล ผ่านการจัดกิจกรรม “For Sea the Future” ซึ่งขับเคลื่อนโดยทีมงานของเฟดเอ็กซ์ พร้อมด้วยอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดกว่า 75 คน โดยกิจกรรมนี้ได้ทำการรวบรวมและนำขยะพลาสติกออกจากหาดนภาธาราภิรมย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นน้ำหนักรวม 217 กิโลกรัม

ในประเทศไทยมีขยะพลาสติกที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีอยู่ประมาณ 428 กิโลกรัมต่อปี  โดยเฉลี่ยแล้ว 47% ของขยะที่ไม่ถูกกำจัดอย่างถูกต้องเหล่านี้ก็จะถูกทิ้งลงแม่น้ำและไหลลงสู่ทะเล ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและระบบนิเวศอย่างสูง  เพื่อเป็นการสานต่อพันธกิจในการเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2040 เฟดเอ็กซ์จึงได้สนับสนุนโครงการริเริ่มต่าง ๆ เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนมากขึ้นในประเทศไทย การทำความสะอาดชายหาดมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาปัญหามลพิษทางทะเลซึ่งเกิดจากเศษขยะที่ถูกปล่อยลงในมหาสมุทร และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล

นอกจากนี้แล้วยังมีอาสาสมัครซึ่งเป็นทีมงานเฟดเอ็กซ์และสมาชิกในครอบครัวกว่า 455 คน เข้าร่วมในโครงการทำความสะอาดชายหาดในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (pan-AMEA) ซึ่งดำเนินโครงการมาเป็นเวลากว่าสี่เดือน จนถึงธันวาคม พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ชายหาด 21 แห่งในประเทศออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ โดยเหล่าอาสาสมัครได้ทุ่มเทเวลาทั้งหมด 870 ชั่วโมงในการทำงานอย่างหนักเพื่อกำจัดขยะต่าง ๆ รวมถึงขยะพลาสติกจำนวนมหาศาลกว่า 142,987 กิโลกรัม

การตอบแทนชุนชนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของเฟดเอ็กซ์มาโดยตลอด บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมโครงการ FedEx Cares เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างเชิงบวกต่อผู้คน 50 ล้านคนทั่วโลกภายในวันครบรอบ 50 ปีของบริษัท ในเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2566

สัตหีบถือเป็นพื้นที่สำคัญซึ่งเฟดเอ็กซ์ได้ให้บริการขนส่งด่วนสำหรับพัสดุที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก เพื่อสนับสนุนกลุ่มลูกค้าในเขตนี้ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เกี่ยวกับ FedEx Express 

FedEx Express เป็นหนึ่งในบริษัทให้บริการขนส่งด่วนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งให้บริการที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ในกว่า 220 ประเทศและเขตการปกครองต่างๆ FedEx Express อาศัยโครงข่ายการขนส่งครอบคลุมทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินเพื่อให้บริการที่รวดเร็วและทันเวลา