ประกาศใช้แผนเชิงรุก ปี 2566 ด้วยแนวคิดแบบ LEAN โปรแกรม เพิ่มประสิทธิภาพในการ พร้อมเร่งการลงทุนด้านระบบและเทคโนโลยี

Kerry Express ประกาศใช้แผนเชิงรุก ปี 2566 ด้วยแนวคิดแบบ LEAN โปรแกรม เพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุน พร้อมเร่งการลงทุนด้านระบบและเทคโนโลยี

บริษัท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ  ผู้นำด้านธุรกิจพัสดุด่วนทั่วไทย ประกาศใช้แผนเชิงรุก ด้วยแนวคิดแบบ LEAN โปรแกรม เข้ามาปรับใช้ในการทำงาน รวมถึงแผนการลงทุนเพื่อเร่งพัฒนาประสิทธิภาพด้านการงานให้ดีขึ้นในหลาย ๆ ด้าน  รองรับการเติบโต คว้าส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นและขยายธุรกิจในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัว

เมื่อปี 2565 KEX เริ่มใช้กลยุทธ์ด้านราคาเชิงรุก เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาด และเมื่อก้าวเข้าสู่ปี 2566 นี้ ทางบริษัทมุ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพตนเองให้สูงขึ้นพร้อมกับลดการดำเนินงานภายในลง จึงนำแนวคิดแบบ LEAN โปรแกรมมาใช้ ทั้งนี้ประกอบด้วย 1. การลดต้นทุนในค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด และยกเลิกการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่า 2. การลดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง  3. การงดและจำกัดการรับพนักงานเพิ่มชั่วคราวในทุกแผนก และ 4. การปิดจุดการให้บริการในสาขาที่ผลประกอบการไม่เป็นไปตามกำหนด 

Kerry Express ประกาศใช้แผนเชิงรุก ปี 2566 ด้วยแนวคิดแบบ LEAN โปรแกรม เพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุน พร้อมเร่งการลงทุนด้านระบบและเทคโนโลยี

นอกจากนี้ KEX ยังเร่งการลงทุนในด้านการจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบที่จะเข้ามาพัฒนากระบวนการทำงานให้เป็นอัตโนมัติยิ่งขึ้นในหลาย ๆ ด้าน โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ชุดแรกจะมาถึงกรุงเทพฯ ในไตรมาสแรก และจะพร้อมใช้งานภายในไตรมาส 2 นี้ ซึ่งทางบริษัทได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและด้านอุตสาหกรรมมาจากบริษัทในเครือ เช่น SF Holding (002352.SZ) ในประเทศจีน และ Kerry Logistics Network (0636.HK) ในฮ่องกง  

“ไม่ว่าสภาวะตลาดในปัจจุบันจะประสบกับความยากลำบากใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นภาวะเงินเฟ้อ ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น การขาดแคลนแรงงาน หรือความไม่แน่นอนในด้านเศรษฐกิจ ในฐานะที่เราเป็นผู้นำตลาดที่มีความรับผิดชอบอย่างสูง เราต้องมองไปข้างหน้าเพื่อหาหนทางที่จะช่วยให้เราพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดการต้นทุนให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ รวมทั้งความสามารถในการทำงานของบุคลากร ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ เราจึงตัดสินใจเปิดตัวโปรแกรม LEAN ในสัปดาห์แรกของปี 2023 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาองค์กรจากภายในและพลิกสถานการณ์ให้กลับมาทำกำไรอีกครั้ง”  

Kerry Express ประกาศใช้แผนเชิงรุก ปี 2566 ด้วยแนวคิดแบบ LEAN โปรแกรม เพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุน พร้อมเร่งการลงทุนด้านระบบและเทคโนโลยี

“ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ เร่งการลงทุนโดยจัดหาเครื่องจักร ระบบ และอุปกรณ์ ซึ่งการลงทุนนี้จะช่วยลดต้นทุนได้ทันที รวมถึงพัฒนากระบวนการดำเนินงานจัดส่งพัสดุของเราให้ดีขึ้นไปอีกระดับ ซึ่งเราได้รับความรู้และแรงบันดาลใจอย่างมากจาก  และ KLN โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้” 

“นอกจากนี้เราจะชะลอการพัฒนาธุรกิจในส่วนอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากธุรกิจหลักของเรา เพื่อให้พนักงานได้มุ่งมั่นกับแผนงานดังกล่าวอย่างเต็มที่และสุดความสามารถ”  

“ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เราก็เชื่อมั่นว่านี่คือการก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง เราคาดว่าจะกลับมาทำกำไรอีกครั้งและนำ KEX ไปสู่อีกระดับของความสำเร็จได้ในที่สุด”  

“เป็นที่รู้กันดีอยู่ว่า เคอรี่ เอ็กซ์เพรส นั้นมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราไม่คิดว่าความสำเร็จมีสูตรตายตัว แต่ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นจากการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอๆ อย่างไม่หยุดยั้ง”

คุณอเล็กซ์ อึ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าว  

Related Posts