ลงนามความร่วมมือ ไชน่า โมบายล์ อินเตอร์เนชั่นแนล สร้างกลยุทธ์พาร์ทเนอร์ชิพและโอกาสใหม่ในโลจิสติกส์อัจฉริยะ

BEST Global (เบสท์ โกลบอล) ธุรกิจเบสท์ระหว่างประเทศ ภายใต้การดำเนินงานของ . (เบสท์) บริษัทแม่  (เบสท์ ประเทศไทย) ล่าสุดเคลื่อนไหวกลยุทธ์พาร์ทเนอร์ชิพ จับมือ  (CMI) หรือ บริษัท ไชน่า โมบายล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หนุนความร่วมมือด้านการแบ่งปันเครือข่ายทรัพยากรร่วมกันภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อหวังพัฒนาและออกแบบ การดูแลเครือข่าย และมุ่งสร้างการสื่อสารแบบครบวงจร รวมถึงจัดตั้งทีมโครงการให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เบสท์ โกลบอล ลงนามความร่วมมือ ไชน่า โมบายล์ อินเตอร์เนชั่นแนล สร้างกลยุทธ์พาร์ทเนอร์ชิพและโอกาสใหม่ในโลจิสติกส์อัจฉริยะ

เบสท์ ในฐานะผู้นำด้านซัพพลายเชนอัจฉริยะแบบบูรณาการ และผู้ให้บริการโซลูชันด้านโลจิสติกส์ในประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีกลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ครอบครอบคลุม อาทิ บริการด้านเฟรท ซัพพลายเชน และโลจิสติกส์ระดับโลก และจัดตั้งบริการ “Door-to-Door” B2B2C แบบครบวงจร ด้วยความร่วมมือในครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานของความสามารถของ China Mobile International ที่เชื่อมต่อเครือข่ายระดับโลกและระดับภูมิภาค ทั้งการประมวลผลแบบคลาวด์ คลังข้อมูลขนาดใหญ่ และบริการ (Blockchain) เพื่อร่วมมือในด้านบริการ อาทิ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เส้นการส่งสินค้าข้ามพรมแดน ระบบคลาวด์ ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบ ERP และระบบสารสนเทศ สามารถตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์และข้อมูลของลูกค้าในองค์กรต่าง ๆ ทั้งจากประเทศจีน อาเซียน และทั่วโลก

เบสท์ โกลบอล ลงนามความร่วมมือ ไชน่า โมบายล์ อินเตอร์เนชั่นแนล สร้างกลยุทธ์พาร์ทเนอร์ชิพและโอกาสใหม่ในโลจิสติกส์อัจฉริยะ

ภายในพิธีการ คุณ Liu Bo ผู้อำนวยการวิสาหกิจธุรกิจ (Director of Business Enterprise) ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท ไชน่า โมบายล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ก่อให้เกิดความร่วมมือของธุรกิจระหว่าง 2 องค์กร ซึ่งเราจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ร่วมกัน รวมถึงมุ่งพัฒนาและผสานด้านระบบการจัดการข้อมูลระหว่าง CMI และนวัตกรรมการให้บริการซัพพลายเชนของเบสท์ ให้มีคุณภาพ โดยเราจะสร้างความร่วมมือ อาทิ การเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อร่วมมือกันให้บริการและนำเสนอโซลูชันให้กับลูกค้าองค์กรในระดับโลก ทั้งประเทศจีน และอาเซียน”

คุณ อีริค เหลียง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจเบสท์ โกลบอล (Deputy General Manager of BEST Global)  กล่าวว่า “เบสท์ โกลบอล และไชน่า โมบายล์ อินเตอร์เนชั่นแนล ต่างให้ความสำคัญในเรื่องผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เราหวังว่าการร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการแบ่งปันทรัพยากรเครือข่ายร่วมกันเพื่อสร้างข้อได้เปรียบการแข่งขันในตลาด รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีและโอกาสทางธุรกิจระหว่าง 2 องค์กร มากยิ่งขึ้น”

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (MOU) นี้ จะสร้างความร่วมมือในเชิงลึกระหว่าง BEST Global และ China Mobile International ในด้านต่าง ๆ ซึ่งในอนาคต BEST Global จะยังคงมุ่งเน้นไปที่ซัพพลายเชนทั่วโลก และเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างจีน อเมริกาเหนือ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการซัพพลายเชนอัจฉริยะที่ครอบคลุมด้วยคุณภาพสูง สำหรับลูกค้าและพันธมิตรทั่วโลก

Related Posts