เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยจับมือกับ ร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น


เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส  (FedEx Express) บริษัทในเครือ (FedEx Corp.) (NYSE: FDX) หนึ่งในบริษัทด้านขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ผสานความร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ FedEx Cares ซึ่งทางบริษัทฯ จัดขึ้นทั่วโลก โดยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยพร้อมอาสาสมัครจากเฟดเอ็กซ์ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทาสีเครื่องเล่นและส่วนต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง รวมถึงสร้างแปลงเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเพาะเห็ดและแปลงพืชผักสวนครัว เพื่อคุณครูและเด็ก ๆ กว่า 176 ชีวิต  กิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ FedEx Cares ของบริษัทแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปีการดำเนินธุรกิจของเฟดเอ็กซ์ในประเทศไทย

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) ประเทศไทยจับมือกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

“เป็นระยะเวลา 40 ปีแล้วที่ FedEx มุ่งมั่นทำงานในประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น และด้วยการร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ อย่างเช่น มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถช่วยเหลือชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น” กล่าวโดย นาย กรรมการผู้จัดการ เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย

และกล่าวเพิ่มเติมว่า “ทีมงานของเรามีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมกับโปรแกรม FedEx Cares ซึ่งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เป็นอาสาสมัคร สละเวลาเพื่อช่วยปรับปรุงโรงเรียน เพื่อให้โอกาสเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและมีสุขภาวะที่ดีซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ของพวกเขา”

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) ประเทศไทยจับมือกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

นางสาวเมลิซ่า อะเบอร์ลิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “มูลนิธิศุภนิมิตฯ ทำงานใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยให้เด็กให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองและได้รับการดูแล ได้รับปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เราขอขอบพระคุณองค์กรผู้มีจิตศรัทธาเช่น FedEx ซึ่งได้ดำเนินพันธกิจร่วมกับเราด้วยกันเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน”

FedEx Cares เป็นโครงการตอบแทนสังคมและชุมชนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย FedEx Cares 50 by 50 เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คน 50 ล้านคนทั่วโลกภายในวันครบรอบ 50 ปีของเฟดเอ็กซ์ในปี 2566 ในขณะเดียวกันเฟดเอ็กซ์ก็มีเป้าหมายที่จะทำให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นและให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างผู้คนและโอกาสต่างๆ ผ่าน การบริจาคเพื่อการกุศล กิจกรรมอาสาสมัครและความเชี่ยวชาญ โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้เครือข่ายและทรัพยากรที่กว้างขวางของเฟดเอ็กซ์


เกี่ยวกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของศุภนิมิตสากล (World Vision International) ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับโลกที่มีพนักงานมากกว่า 36,000 คนในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เราเป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลที่ดำเนินงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการพัฒนา สำหรับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินงาน 22 โครงการใน 46 จังหวัดทั่วประเทศ เรามุ่งเน้นช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ภาษา หรือศาสนา เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถเอาชนะความยากจนและความอยุติธรรม เรามุ่งมั่นอุทิศตนทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้นำชุมชน เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรสามารถติดต่อ 02-022-9200 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.worldvision.or.th/

เกี่ยวกับเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยให้บริการรับที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ สู่ปลายทางกว่า220  ประเทศทั่วโลก เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส มีเครือข่ายการขนส่งทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศทั่วโลก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการพัสดุด่วนในเวลาจำกัด

เกี่ยวกับเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น

เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (มีชื่อเรียกในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กว่า FDX) เป็นผู้ให้บริการขนส่ง อี-คอมเมิร์ซ และบริการด้านธุรกิจแก่ลูกค้าและธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก บริษัทของเราให้บริการด้านธุรกิจครบวงจร โดยมีบริษัทในเครือที่ทำงานแข่งขันกันเป็นกลุ่ม บริหารจัดการด้วยความร่วมมือ และพัฒนานวัตกรรมดิทิจัลภายใต้แบรนด์เฟดเอ็กซ์ที่ได้รับความไว้วางใจ โดยมีรายได้ปีละ 94,000 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทของเรายังได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้จ้างงานที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ชื่นชอบสูงสุดของโลก เฟดเอ็กซ์สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมากกว่า 550,000 รายในการเป็นผู้ให้บริการขนส่งที่ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย หลักจริยธรรม และความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ รวมถึงความต้องการของลูกค้าและชุมชน “อย่างแน่วแน่และถึงที่สุด” ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ fedex.com/about