BEST  ตอกย้ำความสำเร็จกับ 4 รางวัลการันตีแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม และสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและการบริการ

BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ผู้ให้บริพัสดุด่วนทั่วไทย ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เ (ประเทศไทย) จำกัด การันตีความสำเร็จด้วย 4 รางวัลใหญ่ในเวทีระดับประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาทั้งในด้านบริการขนส่งสินค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ด้านขนส่งและ เพื่อยกระดับศักยภาพของแฟรนไชส์ทั่วประเทศไทยให้เติบโตและมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล

นายเจสัน เชียน ผู้จัดการทั่วไป เบสท์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปีที่ BEST Express ได้เข้ามาทำธุรกิจในไทย เราได้เรียนรู้และพัฒนาทั้งในด้านการบริการและคุณภาพอยู่เสมอ ได้นำเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์จากประเทศจีนเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการในคลังสินค้าและการขนส่ง เพื่อทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์ขนส่งในไทยเติบโตและยกระดับไปอีกขั้น ดังนั้นการได้รับรางวัลจากเวทีต่าง ๆ นั้น ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างมาก เสมือนเป็นการตอกย้ำว่าการดำเนินธุรกิจของ BEST Express โดดเด่นจนได้รับการยอมรับในแวดวงธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย”

บริการ ‘BEST Tracking Alert' เป็นบริการแจ้งเตือนสถานะพัสดุอัตโนมัติ (Automatic Tracking ) แบบ Real-time ผ่าน LINE Official Account เป็นนวัตกรรมการแจ้งเตือนสถานะพัสดุอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ซึ่งเชื่อมต่อ API (Application Programming Interface) ระบบขนส่งเข้ากับระบบหลังบ้านของ LINE Official Account เพื่อให้ระบบ  หลังบ้านเป็นตัว Alert แจ้งเตือนสถานะพัสดุที่จัดส่งในแต่ละครั้งอย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งจะช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ขายสินค้าออนไลน์และผู้รับ 

โดยบริการนี้ส่งผลให้ BEST Express ได้รับรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION 2021 หรือสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564” ในสาขานวัตกรรมบริการด้านระบบโลจิสติกส์ รางวัล “Thailand Awards 2021 หรือรางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2564” จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในสาขา BEST INNOVATION FRANCHISE หรือสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์นวัตกรรมต้นแบบแห่งปี และรางวัล “Thailand Top SME Awards 2021 หรือสุดยอด เอส เอ็ม อี แห่งปี 2564” จากนิตยสาร BUSINESS+ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ในสาขานวัตกรรมด้านขนส่งและโลจิสติกส์แห่งปี

และในปีนี้ BEST Express ยังได้คว้ารางวัล “BEST OVERSEAS FRANCHISE 2022 (รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม)” จากงานประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2565 “Thailand Franchise Award 2022 : TFA 2022” จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นรางวัลที่คัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์จากต่างประเทศ ที่เข้ามาดำเนินกิจการขยายสาขาในประเทศไทย เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยม มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และเป็นธุรกิจที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย 

นอกจากรางวัลต่าง ๆ ทางบริษัทฯ ยังได้การรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 (ไอเอสโอ 9001 เวอร์ชัน 2015) (Quality Management) จาก Lloyd's Register (LRQA) องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระบบคุณภาพชั้นนำของโลก โดยมีขอบข่ายครอบคลุมถึงการบริการจัดส่งพัสดุด่วน และการบริหารจัดการคลังสินค้า ณ สำนักงาน ศูนย์กระจายสินค้า และคลังสินค้าของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการให้บริการขนส่งพัสดุด่วนและบริการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล โดยได้กำหนดนโยบายคุณภาพ คือ คุณภาพเป็นแรงผลักดันของเราไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานและบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในอนาคต