คว้ารางวัล 

BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยมการันตีคุณภาพด้วยการคว้ารางวัล “BEST OVERSEAS  2022 (รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม)” 

จากงานประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2565 “Thailand Award 2022 : TFA 2022” จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เพื่อยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล สร้างมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีศักยภาพ โดยมี นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์

นายเจสัน เชียน ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประธานกรรมการ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ ได้รับเลือกให้รับรางวัล  ถือเป็นรางวัลที่ตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าการที่เรามุ่งมั่นพัฒนาบริการและคุณภาพ ขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยตลอดระยะเวลา 3 ปีนั้น ได้ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทย และมีส่วนทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยพัฒนาศักยภาพเทียบเท่าสากล นอกจากนี้เรายังช่วยสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศในการขยายตลาดโลจิสติกส์ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

สำหรับรางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม หรือ BEST OVERSEAS  เป็นรางวัลที่คัดเลือกจากธุรกิจแฟรนไชส์จากต่างประเทศ ที่เข้ามาดำเนินกิจการขยายสาขาในประเทศไทย เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยม มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และเป็นธุรกิจที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย การที่ BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ได้รับรางวัลนี้สะท้อนถึงการยอมรับว่าเราเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศที่ดี และพร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

Related Posts