ส่งต่อน้ำใจแก่แห่งประเทศไทย

คุณอรนลิน ทิณรัตน์ เจ้าของแฟรนไชส์หลัก BEST Express สาขาแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ และทีมพนักงานตัวแทน บริษัท (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเดินหน้าสานต่อโครงการ “BEST () ปันสุขเพื่อสังคม” ปี 2565 

BEST Express ส่งต่อน้ำใจแก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย

โดยมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่สูญเสียบิดามารดาและญาติพี่น้องโดยเฉพาะ ด้วยความปรารถนาที่อยากให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสคำว่าครอบครัวอย่างแท้จริง โดยมีผู้อำนวยการ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ นมกล่องพร้อมดื่มยูเอชทีและนมผงคละรวมกันจำนวนมาก ส่งต่อน้ำใจจากพี่ ๆ ครอบครัวเบสท์ทั่วประเทศ ที่ปันสุขสู่น้อง ๆ

เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้เติบโตขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและสมบูรณ์ โดยโครงการ “” นี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรที่มุ่งให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ณ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา